Gör ett initiativ!

suomeksi ]

Ett personalinitiativ är en ny idé som inte tidigare har framlagts eller förverkligats inom Vasa stad. Det gäller idéer som förbättrar arbetets utförande: arbetsförhållandena, arbetssäkerheten, arbetstrivseln, arbetsmetoderna eller arbetsredskapen. Med nya idéer strävar man efter att förbättra resultaten för stadens serviceproduktion.

Initiativblankett

Förvaltning
Initiativet behandlas under signatur

Signatur

 Ja  Nej
Ett belönat initiativ får offentliggöras med inlämnarens
namn / signatur i persontidningen Havsvinden.
 Ja  Nej
Till initiativet hör bilagor (ritningar, prover o.dyl..)

Sänd bilagor till personalservicen / Riitta Jungerstam


 Ja  Nej

st.

Initiativinlämnarens (-inlämnarnas) förslag till förändring eller problem som framkommit:
Vilka fördelar skulle initiativet ge nu eller senare:
De förvaltningar, resultatområden eller -enheter som skulle ha nytta av att initiativet förverkligas:

Initiativinlämnare
Mottagare: personalservice/ Riitta Jungerstam