vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

TEE ALOITE!

Henkilöstöaloite on uusi idea, mitä ei ole aiemmin esitetty tai toteutettu Vaasan kaupungilla. Se koskee työn parempaa toimivuutta; työskentelytapoja, työturvallisuutta, työviihtyvyyttä, työmenetelmiä tai työvälineitä. Uusilla ideoilla pyritään kaupungin palvelun/palvelutuotannon tuloksellisuuden parantamiseen.

Aloitteen voi tehdä kirjallisesti aloitelomakkeella tai henkilöstöpalveluiden kotisivulla olevalla aloitelomakkeella. Jokaisessa virastossa on aloitesihteeri, jolle aloite toimitetaan. Henkilöstöpalvelut vastaanottaa kotisivujen kautta tehdyt aloitteet ja toimittaa ne ao. aloitesihteerille. Koko kaupunkiorganisaatiota koskevat aloitteet käsitellään henkilöstöpalveluissa.

»Aloitetoiminnan toimintaohje

»Aloitelomake – kirjallinen

»Aloitelomake – web

»Aloitesihteerit