vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Kehittämisryhmät/vastaavat

Kehittämisryhmätoiminnan tarkoituksena on johtamisen välineenä toteuttaa hallintokunnan tavoitteet siten, että se mahdollistaa henkilöstölle osallistumisen omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Ryhmät toimivat työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä työsuojelua koskevissa asioissa ja henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavissa rationalisointi- ja kehittämishankkeissa. Ne luovat edellytykset muulle yhteistoiminnalle.

Yhteistoimintaa toteutetaan toimialakohtaisissa kehittämisryhmissä. Mikäli toimialoille ei ole valittu kehittämisryhmiä, tätä toimintaa toteutetaan johtoryhmissä, työpaikkakokouksissa yms., johon tulee tällöin valita myös henkilöstön edustaja (kokoonpanot).

Kehittämisryhmiin valitaan yhdessä sopien pääsääntöisesti puolet ja puolet työnantajan ja/tai henkilöstön edustajia (kuitenkin väh. 1/3) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Työnantajan edustajina kehittämisryhmässä ovat hallintokunnan päällikkö ja hänen nimeämänsä työnantajan edustajat.

Henkilöstön edustajina ovat hallintokunnassa toimivat pääsopijajärjestöjen nimeämät henkilöt.

Työsuojeluvaltuutetut ovat oman toimialueensa kehittämisryhmien jäseniä. Työturvallisuuspäällikkö ja työhyvinvointipäällikkö voivat oman harkintansa mukaan osallistua kehittämistyhmän kokouksiin.

Kehittämisryhmän toimikausi on neljä vuotta.

Kehittämisryhmän kokouksista tehdään pöytäkirja tai muistio, joka tulee lähettää tiedoksi toimialan työyksiköille sekä työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehdolle ja työhyvinvointipäällikkö Saara Vuoriselle. Se tulee olla luettavissa myös intrassa. 

Lisää kehittämisryhmien tehtävistä ja muusta yhteistoimintaan liittyvistä asioista löydät "Yhteistoiminnnan menettelytavoista".

30.9.2013