vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Yhteistyöryhmän tarkoitus ja jäsenet

Yhteistyöryhmän toiminnan tarkoituksena on parantaa palvelun laatua ja koko työyhteisön toimivuutta parantamalla työnantajan ja henkilöstön yhteistyötä sekä lisätä henkilöstön suoria osallistumismahdollisuuksia oman työnsä kehittämiseen.

Kokoonpano

Yhteistyöryhmän toimikausi on neljä vuotta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhteistyöryhmä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toinen edustaa työnantajaa ja toinen henkilöstöä. Työryhmä nimeää itselleen ulkopuolisen sihteerin.

Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kerran neljännesvuodessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Yhteistyöryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle ja toimialakohtaisille kehittämisryhmille sekä julkaistaan intranetissa henkilöstöpalveluiden kotisivuilla (pöytäkirjat).

KAUPUNGIN YHTEISTYÖRYHMÄ VUOSILLE 2017-2020

Varsinainen jäsen   Varalla
Kaupunginjohtaja Tomas Häyry,     pj Christina Knookala 
Sivistystoimen johtaja Christina Knookala  toimialajohtajat toimivat toistensa varalla
Teknisen toimen johtaja Markku Järvelä  toimialajohtajat toimivat toistensa varalla 
Perusturvajohtaja Jukka Kentala Erkki Penttinen ajalla 5.9.16-30.6.17
Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Juha Suikkanen
Työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehto Leena Kaunisto
Työhyvinvointipäällikkö Saara Vuorinen Henna Nurmikoski
työterveyshoitaja Pia Wägar Marja Sammallahti
HR-controller, sivistystoimi Maarit Broms Christina Knookala 
HR-controller, sote Päivi Berg Jukka Kentala
HR-controller, teto Sari Simelius/Suvi Einola Markku Järvelä 
Työsuojeluvaltuutettu Vesa Isomöttönen Hannu Kaatikko
- " - Tiina Ojala Raili Säily
- " - Margareeta Verronen Esa Finnilä
- " - Tapio Verronen Irja-Helena Alakoski
Pääluottamusmies Aira Helala  Maria Hautaluoma
- " - Heikki Mustonen Reijo Rajakangas
- " - Eeva Gräsbeck Timo Viitala
- " - Minna Leppäkorpi Raili Säily
- " - Jarmo Juupaluoma, vpj Toivo Ikonen
- " - Tuija Kivioja Monika Koivumäki
- " - Seija Paakkinen Tina Lempinen
- " - Kristiina Lammi Reima Mänty
- " - Anne Humalamäki Marja Isomöttönen
- " - Seija Suomela  Alf Nyroos
Kh:n edustaja Lars-Erik Wägar Marjatta Kiviranta
Kh:n edustaja Marjatta Kiviranta Lars-Erik Wägar
  Tanja Ahlgren,  siht.