vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

LINKIT MUUALLE

FCG Finnish Consulting Group Oy

sivustolta löytyy tietoa kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, esimiehille sekä eri alojen asiantuntijoille, toimihenkilöille ja työntekijöille suunnatuista monipuolisista koulutuspalveluista

Euroopan sosiaalirahasto

Euroopan unionin Europa-palvelin tarjoaa tietoa ajankohtaisista Euroopan unionia koskevista aiheista ja perustietoa Euroopan yhdentymisestä. Sivustolla voi tutustua myös voimassa olevaan tai valmisteilla olevaan lainsäädäntöön, kunkin toimielimen omiin verkkosivuihin sekä politiikkoihin, joiden harjoittamiseen Euroopan unionille on annettu toimivalta perustamissopimuksissa

Kunnallinen työmarkkinalaitos

tältä kuntien ja kuntayhtymien työnantajaetujärjestön sivustolta löytyy mm. virka- ja työehtosopimukset, yleiskirjeet sekä tietoa kunta-alan palkoista ja yhteistoiminnan ja työelämän kehittämisestä

Kuntalehti

kunta-alan päättäjille suunnattu monipuolinen ja kiinnostava alan aikakauslehti

Kuntaliitto

sivustot ovat kuntatiedon keskus, jonne on koottu keskeiset kunta-alan tiedot ja palvelut

Kuntien eläkevakuutus

sivustolta löytyy tietoa mm. eläkkeistä, palvelussuhderekisteriin liittyvistä asioista, eläkemaksuista, työeläketurvasta sekä kuntoutusmahdollisuuksista

Siviilipalveluskeskus

tietoa siviilipalveluksesta ja siihen liittyvistä asioista

Työsuojelujulkaisut

sosiaali- ja terveysministeriön sivusto, jolta löytyy työsuojeluun liittyviä tiedotteita ja julkaisuja

Työterveyslaitos

tietoa mm. työterveysasioihin liittyvästä tutkimuksesta, työterveys- ja työturvallisuusalan asiantuntijoiden koulutuksesta sekä asiantuntijapalveluista

Tyky-toiminta

tietoa sekä yksilölle, yritykselle että yhteiskunnalle siitä miten ylläpitää työntekijöiden terveyttä, toimintakykyä ja jaksamista työelämässä

Työturvallisuuden tietoaineistoa

tietoa mm. yleisistä velvollisuuksista sekä työturvallisuusmääräyksistä

Työturvallisuuskeskus

tietoa työsuojeluasioista, mm. koulutustilaisuuksista ja kursseista, työsuojeluun liittyvistä julkaisuista sekä työsuojeluhenkilörekisteristä

Työvoimahallinto

sivusto sisältää monipuolista tietoa mm. avoimista työpaikoista, työnhakijoista, työvoimakoulutuksesta, opintovapaasta, vuorotteluvapaasta sekä työsuhdeasioista

Valtion säädöstietopankki (Finlex)

sisältää lakeja, asetuksia, päätöksiä sekä muita Suomen säädöskokoelmassa julkaistuja akteja kuten sääntöjä, julistuksia ja ilmoituksia