vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Lomakkeet ja hakemukset - Blanketter och ansökningar

 

  Palkan- ja palkkionmaksu - Utbetalning av löner och arvoden
  Työkyvyn ylläpito - Upprätthållande av arbetsförmågan
  Työtapaturmat - Arbetsolycksfall

 

Muut - Övrigt