vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Näin kirjoitat jutun Merituuleen

Tämän ohjeiston tarkoituksena on vähentää ongelmia lehden taittovaiheessa. Vaikka teksti näyttäisikin hyvältä tekstinkäsittelyohjelmassa, ei se aina tarkoita sen toimivuutta lehden sivuilla.

Rivinvaihdot

Artikkelia tms. kirjoitettaessa tulee muistaa, että teksti kirjoitetaan yhtäjaksoisesti. Turhat rivivaihdokset (enterin painamiset) voi jättää pois, sillä tekstinkäsittelyohjelma kyllä hoitaa rivin vaihdon automaattisesti. Tämä helpottaa huomattavasti tekstin lopullista palstoihin asettelua. Kappalejaon ja otsikoiden yhteydessä saa (ja pitääkin) edelleen käyttää rivinvaihdoksia tekstin selventämisen takia. Tavutuksia ei myöskään saa käyttää.

Layout ja mahdolliset kuvat tai logot

Artikkelia tai ilmoitusta valmistettaessa on turhaa ajatella tekstin layoutia, sillä se tulee lehden taittovaiheessa hyvin todennäköisesti muuttumaan. Toivomuksia voi tietysti aina esittää. Ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Toinen huomionarvoinen seikka on kuvien asettelu tekstipohjaan. Monesti kuvien "irrottaminen" sähköisistä dokumenteista aiheuttaa ongelmia eri ohjelmien yhteensopimattomuuden takia, joten kaikki artikkelin kuvat ja logot tulisi toimittaa toimitukseen erillisinä tiedostoina, mielellään sähköisessä muodossa.

Kuvat voidaan toki myös skannata Merituulen toimituksessa, mutta silloin materiaalin on oltava riittävän hyvälaatuista. Esimerkiksi sanomalehdestä skannaus ei edes erillisen kuvan jälkikäsittelyn tuloksena tuota laadukasta jälkeä. Kinofilmistä teetetyt valokuvat ym. ovat tervetulleita, mutta negojen ja diakuvien skannaus ei toimituksessa onnistu.

Ilmoitukset

Kaupungin henkilökunta, ammattiyhdistykset yms. voivat ilmaiseksi julkaista lehdessä omia ilmoituksiaan. Lyhyen tekstin esim. Kiitokset-palstalle voi toimittaa Merituulen toimitukseen joko sähköpostilla, kirjeitse, puhelimitse tai tuomalla henkilökohtaisesti.

Ulkopuolisten ilmoituksia emme toistaiseksi julkaise.

Toimita aineisto lehden toimitukseen hyvissä ajoin, viimeistään kunkin lehden deadlineen mennessä! Toimitussihteeriltä saat tarvittaessa lisätietoa.