vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Henkilökierto

Henkilökierto on ollut käytössä Vaasan kaupungissa jo parisenkymmentä vuotta. Aikaisemmin siitä käytettiin nimitystä henkilöstön sisäinen liikkuvuus ja työkierto.

Henkilökierto, joka on osa henkilöstön kehittämistä, tarkoittaa työntekijän vapaaehtoista, määräaikaista siirtymistä omasta työtehtävästään toiseen, joko vaihtamalla toisen työntekijän kanssa tehtäviä tai siirtymällä hoitamaan sijaisuutta tai määräaikaista tehtävää oman pätevyyden puitteissa.

Työssä oppiminen on varsin taloudellinen keino lisätä henkilöstön pätevyyttä. Henkilökierto parantaa henkilöstön motivaatiota ja työilmapiiriä. Tehtävien vaihto lisää uskallusta tarttua uusiin tehtäviin ja edistää joustavuutta työyhteisössä.

Johdon osallistuminen henkilökiertoon esimerkkinä lisää myös muun henkilöstön aktiivisuutta liikkuvuuteen. Samalla se on keino purkaa kapeita uranäkymiä ja tehtäväkokonaisuuksia sekä lisätä yleisiä johtamisvalmiuksia muuttuvassa työelämässä.

Vaasan kaupungin henkilökunnalla on periaatteessa mahdollisuus hakeutua henkilökiertoon joko oman organisaation sisällä tai tiettyihin valtion Vaasassa sijaitseviin yksiköihin.

Kaupungin vakinaisella henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua henkilökiertoon.

Henkilökierto toteutetaan pääsääntöisesti vaihtopari-periaattella, jossa kaksi henkilöä vaihtaa keskenään työtä määräajaksi. Henkilökierto voidaan toteuttaa myös käyttämällä sijaisuuksia tai määräaikaisia tehtäviä kiertopaikkoina. Sijaisuuksista ja määräaikaisista tehtävistä saa tietoa ottamalla suoraan yhteyttä ao. virastoon tai laitokseen.

Henkilökierron toteuttaminen edellyttää omaa aktiivisuutta: itse voi ottaa yhteyttä kiinnostaviin työyksiköihin ja mahdollisiin vaihtopareihin. Henkilöstöpalveluista saa apua ja neuvoja ja myös henkilöstöpalvelut pyrkii aktiivisesti etsimään toiveiden mukaisia henkilökiertopaikkoja mm. toimittamalla ilmoittautumislomakkeen henkilön toivomaan kohteeseen.

Henkilökiertoon ilmoittaudutaan oheisella lomakkeella.

HENKILÖKIERTO ESIMIEHEN KANNALTA KATSOEN

Kierron onnistumisen tärkeä edellytys on, että monipuolinen työkokemus ja parempi osaaminen koituu työnantajan ja työntekijän hyödyksi. Esimies on vastuussa henkilökierron sovittamisesta toiminnan tavoitteisiin. Asioita, joita esimiehen on hyvä muistaa: 

  • selvitä, miten voit pätevöittää omaa henkilöstöäsi 
  • ota henkilökierto mukaan henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstön kehittämiseen (kehityskeskustelut) 
  • mieti, mitä osaamista voit saada muualta kartoita kiertomahdollisuudet, 
  • käytä hyväksesi yhteyksiäsi muihin esimiehiin ja työnantajiin 
  • mieti, miten voit kannustaa henkilöstöä kiertoon 
  • selvitä kehityskeskusteluissa henkilöstösi halukkuus kiertoon ja tarjoa siihen mahdollisuus 
  • valmenna lähtijää, opasta tulijaa, järjestä tehtävien vaihto 
  • ota huomioon kierrosta palaavan kokemukset 
  • älä unohda itseäsi; keskustele kiertomahdollisuuksista oman esimiehesi kanssa.

Yhteydenotot ja lisätiedot: henkilöstösuunnittelija Tuulikki Kruhse-Poutanen