vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Kouluttajana toimiminen

Työntekijän toimiessa kouluttajana muille kuin kaupungin omalle henkilökunnalle, tulee asiasta sopia oman esimiehen kanssa, joka tekee kouluttajana toimimisesta päätöksen joko palkallisena tai palkattomana. Esimies voi tarvittaessa ratkaisua harkitessaan neuvotella asiasta henkilöstöpalveluiden asiantuntijoiden kanssa.

Kaupunginhallitus 17.5.1982 § 790