vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Koulutukseen osallistuminen ja päätöksenteko

Koulutukseen hakeutumisesta keskustellaan oman esimiehen kanssa esim. vuosittaisessa esimiehen kanssa käytävässä kehityskeskustelussa, jossa kartoitetaan jokaisen työntekijän kehittämis- ja koulutustarpeet. Työpaikkakokouksissa käydään läpi työyksikön vuosittaiset koulutussuunnitelmat sekä henkilöstön toiveet koulutuksen suhteen. Koulutukseen osallistujan tulee tehdä anomus webtallennus-ohjelmassa (yli 4 tuntia kestävät sisäiset koulutukset sekä kaikki ulkoiset koulutukset). Koulutuspäätöksen tekee yksikön esimies.

Opintomatkojen osalta päätöksen tekee ao. hallintokunta ja virastojen päälliköiden osalta ulkoisesta koulutuksesta ja opintomatkasta tekee päätöksen ao. kaupunginjohtaja.

Jos kyseessä on virantoimitusmatka tai vastaava, joka liittyy läheisesti työtehtäviin ja/tai josta on tuntuvaa hyötyä virkatehtävien suorittamisessa tai joka muuten oleellisena liittyy virkatehtäviin ja joka pääsääntöisesti perustuu ao. viranomaisen antamaan määräykseen, suoritetaan kaikki matkakustannusten korvaukset KVTES:n mukaan.

Sitoumusten tekeminen koulutusten osalta

Mikäli työntekijä osallistuu erityisen kalliiseen tai pitkään koulutukseen tai sellaiseen täydennyskoulutukseen, joka työn kannalta on suotavaa, muttei välttämätöntä, on kaupunki tehnyt periaatepäätöksen sitoumuksen tekemisestä palkkakustannusten takaisinmaksamiseksi. Työntekijä sitoutuu maksamaan kaupungille takaisin suhteellisen osuuden koulutuksen aikaisista palkkakustannuksista, mikäli hän eroaa kaupungin palveluksesta ennen kuin 2 vuotta on kulunut koulutuksen päättymisestä.

Henkilöstöjaosto 13.1.1983 § 7