vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Ruotsin ja suomen kielen koulutus

Kaupungin palvelutason ylläpitämiseksi ja parantamiseksi kaksikielisessä kaupungissamme on tärkeää että viranhaltijat ja työntekijät jatkuvasti kehittävät toisen kotimaisen kielen taitoaan. Omaehtoisen ruotsin tai suomen kielen opiskelun tukemiseksi myönnetään palkallista virkavapautta tai työlomaa ruotsin tai suomen kielen täydennyskoulutusta varten. Periaatepäätöksen mukaan vakituiselle kokoaikaiselle henkilöstölle voidaan tarvittaessa myöntää palkallista virkavapaata tai työlomaa korkeintaan 20 tuntia kerrallaan seuraavilla edellytyksillä:

  • virkavapaus tai työloma käytetään kurssimuotoiseen ruotsin tai suomen kielen opiskeluun.
  • työntekijä tarvitsee ko. kielitaitoa jatkuvasti tehtäviensä hoitamisessa.
  • työloma tai virkavapaus ei aiheuta haittaa toiminnalle ja tehtävien hoitamiselle.

Virastojen päälliköt tai vastaavat viranhaltijat voivat tehdä päätöksen palkallisuudesta.

Henkilöstöjaosto 24.10.1985 § 495
Henkilöstöjaosto 18.10.1990 § 396

 

Tandem-kielikoulutus

Vaasan kaupunki työnantajana tarjoaa työntekijöilleen toisen kotimaisen kielen osalta tandem-koulutuksena kielen opiskelua Vasa arbetarinstitutissa niin, että se tapahtuu osittain työajalla ja ettei siitä tarvitse maksaa osallistumismaksua.

Pelisäännöt ovat seuraavat:

  • ensimmäinen edellytys sille, että voit lukea työajaksi tandem-tapaamisia, on se, että olet sopinut osallistumisestasi esimiehesi kanssa ja hän on hyväksynyt Sinun osallistumisesi koulutukseen
  • syksyllä pidettävän ensimmäisen info-tilaisuuden saa tällöin laskea työajaksi 1 tunnin osalta
  • tandem-tapaamisten osalta saa laskea työajaksi 1 tunti/viikko, perustuen kuitenkin toteutuneisiin tapaamisiin ja enintään 2 vuoden ajan tandem-tapaamisten käynnistymisestä
  • tandem-koulutuksesta ei voi aiheutua ylityötä eikä siitä makseta ilta- eikä muita epämukavan työajan tai vastaavia korvauksia
  • osallistuminen yhteisiin tilaisuuksiin tapahtuu ensimmäistä info-tilaisuutta lukuun ottamatta omalla ajalla
  • työnantaja ei korvaa muita tandem-koulutuksesta aiheutuvia kuluja
  • työnantaja maksaa osallistumismaksun.

katso kielikoulutus