vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Mentorointi

Mentorointi on ollut käytössämme Vaasan kaupungin henkilökunnan keskuudessa jo monia vuosia.

Mentorointia voidaan käyttää esimerkiksi (”hiljaisen”) tiedon siirtämisessä kokeneemmalta työntekijältä (esim. henkilön jäädessä eläkkeelle) vasta-aloittaneelle tai vähäisemmän työkokemuksen omaavalle työntekijälle.

Mentorointia voidaan käyttää myös ns. vertaismentorointina, jolloin mentoroinnin osapuolet ovat vuorotellen mentoreita ja aktoreita. He voivat laajentaa omia näkemyksiään toinen toistensa aloille tai työtehtäviin, tai tukea toisiaan mikäli kohtaavat samanlaisia haasteita, esim. organisaation muutostilanteet, muutosjohtaminen.

Mentorin ei välttämättä tarvitse olla samasta työyhteisöstä eikä tehdä samanlaisia tehtäviä kuin mentoroitava (aktori). On myös mahdollista sopia mentorointi-suhteesta kaupungin organisaation ulkopuolisen henkilön kanssa, esim. mahdollisissa tulevissa kuntaliitoksissa tm.

Mentoroinnilla on tärkeä rooli perehdyttämisessä ja henkilöstön kehittämisen välineenä, sitä suositellaan työyhteisöjen käyttöön erityisesti johto- ja esimiestehtävissä.

Mentoriksi voivat halukkaat henkilöt ilmoittautua henkilöstöpalveluihin Tuulikki Kruhse-Poutaselle.
Kts. alla olevat lomakkeet:

Lisätietoja mentoroinnista ja siihen liittyvistä asioista saat henkilöstösuunnittelija Tuulikki Kruhse-Poutaselta.

Mentorointiin liittyvät pelisäännöt Vaasan kaupungilla

Ajankäyttö

Mentorointiin, joka on hyväksytty sekä esimiehen että henkilöstöpalvelujen puolesta ja joka tapahtuu Vaasan kaupungin alueella, saa käyttää työaikaa enintään 1.5 tuntia kerran kuukaudessa tapahtuviin tapaamisiin (mentorointi on itsensä kehittämistä työssä eli luetaan koulutukseksi). Huom! sovittava esimiehen kanssa, kaikissa tehtävissä ei ole mahdollista!

Mentoroinnista sopiminen

Mentorointi-sopimus on kahdenkeskinen kirjallisesti tehty sopimus. Ennen sopimuksen tekoa asiasta tulee keskustella oman esimiehen kanssa ja suotavaa olisi tiedottaa myös lähityöyhteisölle asiasta. Mentorointi-sopimus tulee toimittaa tiedoksi sekä omalle esimiehelle että henkilöstöpalveluihin.

Sopimus tehdään vuodeksi. Pari voi sopia keskenään jatkosta.

Mentoroinnista aiheutuvat kulut

Mentorointi on koulutus- ja kehittämismuodoista yksi edullisimmista. Mentoroinnin luonteeseen kuuluu, että mentorina toimiva ei ”laskuta” toiminnastaan.

Mentoroinnin seuranta, vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen

Mentoroinnin sujumista tarkkaillaan seurantalomakkeella, jonka henkilöstöpalvelut toimittaa molemmille mentoroinnin osapuolille noin puolen vuoden kuluttua mentoroinnin käynnistymisestä.

Mentoriksi ilmoittautuneet ja mentorin valinta

Henkilöstöpalvelut pitää yllä ajantasaista tiedostoa mentoreiksi ilmoittautuneista ja mentoroitavalla on mahdollisuus valita näistä vapaaehtoisista itselleen mentor. Mentorin valinta voi tapahtua muullakin tavalla; esim. pyytämällä henkilökohtaisesti itselle sopivaa henkilöä mentoriksi. Ensisijaisesti mentor tulisi valita Vaasan kaupungin palveluksessa olevista, hyvän kokemuksen omaavista henkilöistä. Vain erityistapauksissa voidaan hyväksyä ulkopuolisen mentorin hakeminen.

Mentorointitoiminnan edistäminen

Kaupungin johtoa, luottamushenkilöitä, luottamusmiehiä ja kaikkia esimiehiä samoin kuin henkilökuntaakin pyritään informoimaan jatkuvasti mentorointitoiminnasta.  Uusille työntekijöille tehtävän luonteesta riippuen kerrotaan mentorointitoiminnasta ja tarjotaan mahdollisuutta hankkia itselleen oma mentor.

23.3.2015