vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Henkilöarviointi / Thomas-analyysi

Henkilöarviointi työhönottohaastattelun täydentäjänä

Valtuusto on päättänyt 20.3.2000, että valittaessa henkilöä johtavassa asemassa olevaan tehtävään osastopäällikkötasosta ylöspäin, tulee valinnassa käyttää apuna tarkoitukseen soveltuvaa henkilöarviointimenetelmää.

Kun työhönottohaastattelua valintavaiheessa halutaan täydentää, henkilöstöpalveluista voidaan tilata esim. haastattelukierroksen loppusuoralla olevista kandidaateista THOMAS-analyysi. Se toimii hyvänä apuvälineenä, kun arvioidaan henkilön vahvuuksia suhteessa työhön, jota hänen odotetaan tekevän. Thomas-analyysi on nopea ja helppo tapa arvioida henkilöitä ja saada siten vahvistusta omille arvioille, jotka haastatelluista ovat syntyneet. Thomas-analyysistä voi tiedustella henkilöstöpalveluista Tuulikki Kruhse-Poutaselta.

Thomas-analyysi

 • THOMAS-järjestelmä on maailmanlaajuinen menetelmä, joka on käytössä yli 50 maassa. Suomessa sitä käyttää noin 500 organisaatiota. 
 • THOMAS-järjestelmä on pitkälle kehitetty työväline, joka auttaa organisaatiota henkilöstön valinnassa, johtamisessa, kouluttamisessa ja motivoinnissa. 
 • THOMAS-analyysi on nopea apuväline, kun arvioidaan henkilön vahvuuksia suhteessa tehtävään ja sen vaatimuksiin. 
 • Thomas-analyysi on itsearviointimenetelmä, jossa henkilö arvioi omaa käyttäytymistään tiettyjen ominaisuuksien osalta.
 • THOMAS-järjestelmään kuuluu mm.
  • HPA = Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi, jolla analysoidaan henkilöitä ja heidän ominaisuuksiaan
  • Johtamisominaisuudet = Analysoidaan erityisesti johtamisominaisuuksia; vahvuuksia
  • HTA = Henkilökohtaisen Työn Analyysi, jolla arvioidaan työtehtäviä (HTAn ja HPAn yhteensovittaminen – oikea tekijä oikeassa tehtävässä)
  • RA = ryhmäanalyysi, jolla arvioidaan ryhmiä (vert. Belbinin ryhmäprosessianalyysi; täydentävät toisiaan)

THOMAS-analyysia on käytetty kaupungin organisaatiossa jo useita vuosia

 • erilaisten henkilövalintojen yhteydessä
 • organisaatiojärjestelyjä tehtäessä
 • ryhmätyöskentelyn kehittämisessä
 • henkilökohtaista urasuunnittelua mietittäessä
 • uudelleensijoittamisen apuvälineenä
 • esimiesvalmennuksessa (johtamisominaisuudet kaikille valmennetuille)

THOMAS-analyysi on nopea

 • Thomas-analyysi on itsearviointimenetelmä, jossa henkilö arvioi omaa käyttäytymistään tiettyjen ominaisuuksien osalta.
 • itse analyysin tekeminen vie aikaa noin 10 minuuttia 
 • jokainen analysoitava saa henkilökohtaisen palautteen analyysin tuloksista 

THOMAS-analyysin hinnasto

Hinnat:

 • HPA = 90 € 
 • Johtamisominaisuudet = 40 € 
 • HTA/HPA vertailu = 30 € 
 • HPA-palaute = 30 € 
 • HPA-lyhennelmä = 60 € 
 • Työn määrä = 80 € 

Thomas-analyysin tilauslomake

Lisätietoja Tuulikki Kruhse-Poutaselta, puh. 325 1104 (sertifioitu Thomas-asiantuntija). Muita sertifioituja Thomas-asiantuntijoita ovat: Seija Välivainio puh. 325 4666, Tuula Seppo puh. 69-2505, Maarit Broms puh. 69-3127.

Kaupunginvaltuusto 20.3.2000 § 66
Kaupunginhallituksen Yleisjaosto 4.10.2001 § 206

16.3.2015