vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Luentopalkkiot ja työnohjauspalkkiot

Luentopalkkiot

Luentopalkkioita voidaan maksaa oman henkilöstön toimiessa luennoitsijana kaupungin henkilöstölleen järjestämässä koulutus- tai esitelmätilaisuudessa, joka liittyy koulutusohjelmaan tai on muutoin palkkauksesta päättävän viranomaisen hyväksymä. Palkkion suorittamisen edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä valmistelee luennon tai esitelmän ja jakaa siitä tarvittaessa kirjallista luentoaineistoa.

Palkkion maksamisen periaatteet:

1.      Oman hallintokunnan koulutustilaisuudessa pidetty luento tai esitelmä:

 • pääsääntöisesti luentopalkkiota ei makseta
 • palkkio voidaan kuitenkin maksaa, mikäli luennon tai esitelmän aihe ei liity henkilön tavanomaisiin työtehtäviin ja luennon valmistelu tapahtuu omalla ajalla.

2.      Toisen hallintokunnan koulutustilaisuudessa pidetty luento tai esitelmä

 • palkkio voidaan maksaa edellyttäen ettei esitelmän pitäminen kuulu työntekijän tavanomaisiin työtehtäviin ja luennon valmistelu tapahtuu omalla ajalla.

Mm. informaatiotilaisuuksina pidetyistä luennoista, it-järjestelmien koulutustilaisuuksista ei palkkiota makseta.

Luentopalkkioita voidaan maksaa seuraavasti:

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tai opintojensa, asemansa tai kokemuksensa perusteella erikoisasiantuntijaksi katsottaville

 • toistuvista luennoista          26 €/t
 • kertaluonteisista esitelmistä 37 €/t
 • ja muille vastaavasti           20 €/t ja 26 €/t

Työnohjauspalkkiot

Palkkiot

 • yksilötyönohjaus                            45 € / 45 min
 • ryhmän työnohjaus  2 – 8 hlöä        55 € / 45 min
 • yli 8 hlöä                                        60 € / 45 min
 • parityönohjaus                                 2 x 60 € / 45 min
 • muu työyhteisökehittäminen            45 € / 45 min
        esim. työyhteisökyselyjen purku, kehittämissuunnitelman laatiminen (määrärajoite ei koske näitä)

Erityisen suurissa / haastavissa työyhteisöissä suositellaan kahta työnohjaajaa samanaikaisesti. Tilaaja määrittelee tarpeen.

Lisäksi maksetaan kilometrikorvaus.

Palkkionmaksuilmoitus

Kaupunginhallituksen yleisjaosto 18.12.2008 § 217
Kaupunginhallituksen yleisjaosto
3.9.2015 § 77