vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Palkantarkistusmenettely sekä rekrytointi- ja henkilökohtaisen lisän
periaatteet   - Lönejustering

Tämä ohjeistus koskee koko Vaasan kaupungin organisaatiota.

Kaikki palkkauksen osat ovat palkkalausuntomenettelyn piirissä. Uuden viran/toimen palkan määrityksen yhteydessä tulee pyytää lausunto.

Lausuntomenettelyssä esitykseen ottaa kantaa sekä toimialan HR-controller että kaupungin henkilöstöpäällikkö (palkka-asiamies) ennen palkasta päättävän viranomaisen päätöstä. Keskushallinnon lausuntomenettely tapahtuu henkilöstöpalveluista.

 

kts. Yleiskirje 3/2016 Palkantarkistusmenettely sekä rekrytointi- ja henkilökohtaisen lisän periaatteet
       Cirkulär  3/2016 Lönejusteringsförfarandet samt principerna för rekryterings- och individuellt tillägg

 

Kaupunginvaltuusto 11.6.1990
Kaupunginhallitus 11.3.1999
Kaupunginvaltuusto 8.5.2000
Yleisjaosto 29.6.2000
Yleisjaosto14.2.2008
Yleisjaosto 20.10.2011 § 160
Yleisjaosto 27.06.2013 § 108
Yleisjaosto  26.5.2016 § 50