vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Palkoista päättävä viranomainen

Hallintopalvelut

 • hallintojohtajan osalta kj
 • muun henkilöstön osalta hallintojohtaja

Henkilöstöpalvelut

 • henkilöstöjohtajan osalta kj
 • muun henkilöstön osalta henkilöstöjohtaja

Kasvatus- ja opetusvirasto

 • viraston johtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta viraston johtaja

Katutoimi

 • tulosalueen johtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta tulosalueen johtaja

Kaupunginjohtaja

 • kaupunginhallitus

Kaupunginteatteri

 • teatterinjohtajan, hallintojohtajan, kapellimestarin ja johtoryhmän puheenjohtajan määräaikaisen palkkion osalta toimialajohtaja
 • teatterin taiteellisen ja teknisen henkilökunnan osalta teatterinjohtaja
 • orkesterin osalta intendentti
 • yhteisen hallinnon ja intendentin osalta hallintojohtaja

Kaavoitus

 • kaavoitusjohtajan osalta kj 
 • muun henkilöstön osalta kaavoitusjohtaja 

Kaupunkikehitys

 • tutkimuspäällikön osalta kj
 • muun henkilöstön osalta tutkimuspäällikkö

Keskushallinnon asiantuntijat

 • kaupunginjohtaja

Kiinteistö- ja vihertoimi

 • tulosalueen johtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta tulosalueen johtaja

Kirjasto

 • kirjastotoimen johtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta kirjastotoimen johtaja

Kulttuurivirasto

 • kulttuuritoimen johtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta kulttuuritoimen johtaja

Oppisopimustoimi

 • oppisopimustoimiston johtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta oppisopimustoimiston johtaja

Pohjanmaan museo

 • museonjohtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta museonjohtaja

Pohjanmaan pelastuslaitos

 • pelastusjohtajan osalta kj
 • muun henkilöstön osalta pelastusjohtaja

Rakennusvalvontatoimi

 • rakennustarkastajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta rakennustarkastaja 

Sosiaali- ja terveysvirasto

 • toimialajohtaja

Taloustoimi

 • taloussuunnittelujohtajan osalta kj
 • muun henkilöstön osalta taloussuunnittelujohtaja

Tarkastustoimi

 • tarkastuspäällikön osalta tarkastuslautakunta
 • muun henkilöstön osalta tarkastuspäällikkö

Tekniset palvelut

 • tulosalueen johtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta tulosalueen johtaja

Tikanojan taidekoti

 • museonjohtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta museonjohtaja

Toisen asteen koulutuslautakunta

 • johtavan rehtorin osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta johtava rehtori

Työväenopisto

 • rehtorin osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta rehtori

Vaasan Aluetyöterveys

 • ylilääkärin osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta ylilääkäri

Vaasan Ruokapalvelut

 • ruokapalvelujohtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta ruokapalvelujohtaja

Vaasan Satama

 • satamajohtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta satamajohtaja

Vaasan Siivouspalvelut

 • siivouspalvelujohtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta siivouspalvelujohtaja

Vaasan Talotoimi

 • toimitilajohtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta toimitilajohtaja

Vaasan Vesi

 • toimitusjohtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta toimitusjohtaja

Vapaa-aikavirasto

 • virastopäällikön osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta virastopäällikkö

Vasa arbetarinstitut

 • rehtorin osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta rehtori

Tekninen toimi/Yhteispalvelut

 • tulosalueen johtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta tulosalueen johtaja

Ympäristötoimi

 • ympäristötoimen johtajan osalta toimialajohtaja
 • muun henkilöstön osalta ympäristötoimen johtaja

Kaupunginhallituksen yleisjaosto 20.10.2011 § 160