vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Ulkomaille suuntautuvat matkat

Virastojen päälliköiden osalta ulkomaanmatkoista päättää ao. kaupunginjohtaja ja muiden osalta ao. hallintokunta eli pääsääntöisesti viraston päällikkö tai laitoksen johtaja. Ulkomaanmatkoista tehdyistä päätöksistä tulee informoida ao. hallintokunnan lautakuntaa. Päätöksen keskushallinnon johtoryhmän osalta tekee kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallituksen yleisjaosto 24.11.94