vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Mitkä ovat virka- ja työsuhteen erot?

Kuntalain 44 §:n mukaan kunnan palveluksessa olevat henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virkasuhteella tarkoitetaan julkisoikeudellista palvelussuhdetta. Virka perustetaan kunnan viranomaistehtäviä varten.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen laatima liite (erot on luonnehdittu yksinkertaistettuina):
Virka- ja työsuhteen erot