vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Virkoihin/toimiin tehtävät muutokset

Viran muuttaminen toimeksi

Käsittely – virka täyttämättä

  • Muutosesitys ao. lautakunta- tms. käsittelyn jälkeen kh:n yleisjaostolle, joka tekee lopullisen päätöksen.
  • Asian esittely hoidetaan henkilöstöpalveluista.

Käsittely – viralla hoitaja

  • Kirjallinen suostumus asianomaiselta viranhaltijalta.
  • Muutosesitys ao. lautakunta- tms. käsittelyn jälkeen kh:n yleisjaostolle, joka tekee lopullisen päätöksen.
  • Asian esittely hoidetaan henkilöstöpalveluista.

Nimikkeenmuutos

1) Pienehkö muutos - nimike ei muutu olennaisesti, pätevyysvaatimukseen ja palkkaukseen liittyvät tekijät pysyvät samana

2) Muutos myös pätevyys-, kielitaitovaatimuksessa tai palkkaluokittelussa

* Virkojen osalta:
  • Muutosesitys ao. lautakunta- tms. käsittelyn jälkeen kh:n yleisjaostolle, joka tekee lopullisen päätöksen.
  • Asian esittely hoidetaan henkilöstöpalveluista.
* Toimien osalta:
  • Muutoskäsittelyyn riittää ao. lautakunta- tms. käsittely.

Vakinaistaminen

  • Esitys ao. lautakunta- tms. käsittelyn jälkeen henkilöstöpalveluihin.
  • Vakinaistaminen on esitettävä käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.