vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Sivukartta

Yhteystiedot

Henkilöstöpalvelut
Palkkaosasto
Pääluottamusmiehet
Työsuojeluvaltuutetut
Kehittämisryhmät/vastaavat

Johtaminen

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu
Kehityskeskustelut
JET-koulutus

Yhteistoiminta
    Yhteistyöryhmä
    Pöytäkirjat
    Kehittämisryhmät/vastaavat
    Työpaikkakokous

Rekrytointi

    Virkojen/toimien täyttämismenettely
    Viran/toimen haettavaksi julistaminen
    Työhönottohaastattelu
    Resurssikeskus
    Harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyö

 

Osaaminen
    Henkilöstökoulutus

Henkilöstön kehittäminen
    Koulutukseen osallistuminen
    Kouluttajana toimiminen
    Työnohjaajat
    Ruotsin / suomenkielen koulutus
    Ay-Koulutus
    Työntekijän huomioiminen tutkinnosta

Koulutusapuraha
Opintovapaa
Henkilökierto
Mentorointi
Uudelleensijoitus
Thomas-analyysi
Ikäohjelma

Palvelussuhde

Palkat
    Palkantarkistus
    Palkoista päättävä viranomainen
    Palkkatasovertailut
    Työn vaativuuden arviointi (TVA)
    Henkilökohtainen lisä
    Kokouspalkkiot
    Luentopalkkiot ja työnohjauspalkkiot
    Kielenkäyttölisä
    Tulospalkkioperiaatteet

Palvelussuhdeasiat
    Työaika
    Virka- ja työsuhteen erot
    Terveydentilatietojen selvittäminen
    Virka-/työvapaudet
    Merkkipäivät
    Eläkeasiat
    Sivutoimet
    Virkoihin/toimiin tehtävät muutokset
    Matkapuhelimien käyttö
    Ulkomaille suuntautuvat matkat
    Asianajaja-avun antaminen
    Ryhmähenkivakuutus
    Oman kulkuneuvon käyttösääntö
    Matkustus

Työllistäminen
    Työllistettävän palkkaaminen

Siviilipalvelus

Työhyvinvointi

Työsuojelu
    Koulutus ja perehdyttäminen
    Työsuojelutyö
    Työtapaturmat

Työkyvyn ylläpito
    Tykyryhmä
    Tykyraha
    Kuntoremonttikurssit
    Muu kuntoutus
    Vireä Vaasa
    Vuoden työpaikka

Työterveyshuolto
    Henkilökunnan lääkärissäkäynnit
    Työterveyshuollon sisältö
    Työterveysasema

Työyhteisökysely

Henkilökuntakortti ja -edut

Työpaikkakiusaaminen

Varhainen tukeminen

Julkaisut

Ohjeet ja oppaat
Lainattava materiaali
Käyttöohjeita
Luentomateriaali

Lomakkeet

Lomakkeet

Muut

Merituuli
Verkkotuuli
Welmeri
Linkit
Aloitelomake
Palaute