vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Kuntoremonttikurssit

v. 2016:

 1. Kuortaneen Urheiluopisto 17.4.-22.4.2016 (su-pe) - Malliohjelma omavastuu 125,75€   - Peruttu!
 2. Härmän Kylpylä 9.5.-14.5.2016 (Huom! ma-la) - Malliohjelma omavastuu 133,75 €
 3. Kuortaneen Urheiluopisto 25.9.-30.9.2016 - Malliohjelma (omavastuu 125,75 €)
 4. Härmän Kylpylä 9.10.-14.10.2016 - Malliohjelma (omavastuu 133,75 €)  - Peruttu!
 5. Härmän Kylpylä, jaksotettu kurssi (ehdoton osallistuminen molempiin!) (omavastuu 137,50 €)
  1. jakso 28.-30.11.2016 - Malliohjelma
  2. jakso 20.-22.2.2017

          Valinnat tehty 29.8.2016

-------------------------
Hallinnolliset ohjeet koskien kuntoremonttikursseja

Kuntoremonttikursseille hakeutumisen ehtoina ovat:

 • hakijan on oltava Vaasan kaupungin vakinaisessa palveluksessa (pitkäaikaisten sijaisten kohdalla tarve arvioidaan tapauskohtaisesti)
 • katsoa itse olevansa kuntoremontin tyyppisen kuntoutuksen tarpeessa
 • hakija täyttänyt 40 vuotta
 • ASLAK- ja TYK -kuntoutuksista kulunut 4 vuotta
 • osa-aikatyötä hakuhetkellä tekevä voi hakea, mikäli tekee yli 60 prosenttista työaikaa
 • opintovapaalla, hoitovapaalla tms. palkattomalla virkavapaalla/työlomalla oleva ei voi hakea

Kuntoremonttikursseille hakeutuva täyttää hakemuskaavakkeen, jonka esimies allekirjoituksellaan vahvistaa nähneensä. Hakija toimittaa kaavakkeen Tyky-ryhmälle, osoite: henkilöstöpalvelut/ työturvallisuuspäällikkö (käyntiosoite: Hovioikeudenpuistikko 7 C, II krs.).

Yhteistyöryhmän valitsema Tyky-ryhmä valitsee kursseille osallistujat. Päätöksestä ilmoitetaan valituille sekä kutsutaan erilliseen infotilaisuuteen. 

Kuntoremonttikurssista 75 % maksaa Vaasan kaupunki. Kurssikustannusten omavastuuosuuden (25%) maksaa osallistuja itse.

Kurssin jälkeen osallistuja voi anoa kuntoutusrahaa Kelasta (kuntoutusrahahakemus KU112 + liite). Kuntoutusraha on noin 66 % kurssilaisen palkasta riippumatta vapaasta. Ensimmäinen kurssipäivä on omavastuuaikaa. Hakemus on tehtävä neljän kuukauden kuluessa kuntoutuksen alkamisesta.

Kuntoremonttikurssille osallistuminen tapahtuu joko halutessaan vuosilomaa tai muita vapaita hyväksi käyttäen tai palkattomalla virkavapaalla/ työlomalla. Yleisjaosto on tehnyt 21.03.2013 § 58 päätöksen, että haettaessa harkinnanvaraista palkatonta virka-/työvapaata kuntoremonttiin, se myönnetään hakemuksen mittaisena. Kurssin jälkeinen työvuoro suositellaan alkavaksi aikaisintaan seuraavana aamuna klo 06.00.

Kurssimatkan kurssilainen maksaa itse.

Osallistujien määrä on riippuvainen vuosittain tarkoitukseen varatusta määrärahasta.

Mikäli valituksi tullut peruuttaa osallistumisensa vasta kahta viikkoa ennen kurssin alkua tai sitä myöhemmin ilman pätevää syytä, häneltä voidaan periä osittainen kurssikustannus.

Lisätietoja:

 

27.5.2016