vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Tykyraha 

Kaupungin Tyky-ryhmä jakaa aktiiviseen ja monipuoliseen työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kohentamiseen tähtäävään toimintaan tukea eli "tykyrahaa" kaupungin työpaikoille. Tukea jaetaan vuosittain tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa, v. 2016 jaetaan 30 työpaikalle á 300 €/työpaikka tykytoiminnan toteuttamiseen.

Tuen perusteet:

  • hakuaika ilmoitetaan erikseen! 
  • hakemukset on oltava ao. lomakkeella 
  • ei etukäteen ilmoitettuja rajoitteita käytön suhteen
  • hakemukset osoitetaan Tykyryhmälle
  • päätöksestä ilmoitetaan yhteyshenkilön välityksellä sähköpostiosoitteeseen
  • tykyraha siirretään työpaikan ilmoittamalle talousarviotilille
  • toiminnasta ei raportoida.

Lisätietoja:

19.1.2016