vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Tyky-ryhmä

Tarkoitus:

Tyky-ryhmä toimii yhteistyöryhmän "työrukkasena" erilaisissa työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja tukemiseen liittyvissä hankkeissa, jotka koskettavat koko kaupungin henkilöstöä. Tarkoituksena on tukea työpaikkojen tyky-toimintaa etsimällä uusia toteutuskeinoja ja jakamalla niistä informaatiota. Tyky-ryhmä järjestää kuntoremonttikursseja vuosittain taloudellisten resurssien mukaan. Kannustetaan työpaikkoja oma-aloitteiseen tyky-toimintaan mm. rahallisen käynnistystuen avulla. Jaetaan ajankohtaista informaatiota työkykyyn liittyvästä toiminnasta eri yhteistoimintaelimissä.

Jäsenet:

Martikainen Asko, pj. työterveyden ylilääkäri
Kaunisto Leena  henkilöstöjohtaja
Vuorinen Saara työhyvinvointipäällikkö
Isomöttönen Vesa  työsuojeluvaltuutettu
Sirén Liisa  työsuojeluvaltuutettu
Verronen Margareeta  työsuojeluvaltuutettu
Eeva Gräsbeck – vara Tuija Kivioja pääluottamusmies
Seija Paakkinen - vara Heikki Mustonen pääluottamusmies
Lehto Tapio, siht. työturvallisuuspäällikkö

ytr 22.1.2016