vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Työsuojelukoulutus

Työsuojelukoulutus on sisällytetty henkilöstökoulutusohjelmaan. 
Työsuojeluun liittyvää koulutusta voivat hallintokunnat ja työpisteet esittää myöskin omiin tilaisuuksiinsa.

Ensiapukurssit

Työturvallisuuslain 46 § ensiapu
Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla. Työn ja työolosuhteiden mukaisesti työntekijöille on annettava ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä.

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, huomioon ottaen työpaikan laajuus ja sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn luonne ja muut työolosuhteet, on sopivissa ja selvästi merkityissä kohdissa oltava saatavilla riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

Työpaikalla tulee olla ensiavun antamiseen soveltuva tila, milloin työntekijöiden lukumäärä, työn luonne tai muut työolosuhteet niin vaativat.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan ensiaputiloista, niiden mitoituksesta ja varustelusta.

Ensiapukoulutusta työpaikat voivat järjestää itsenäisesti tai yhdessä muiden työpisteiden kanssa. Koulutusta voi tiedustella työterveyshuollosta, Aluepelastuslaitokselta tai Suomen Punaisen Ristin Vaasan osastolta.

Lisätietoja

Voimme antaa myöskin apua yhteistyötahojen löytämiseksi hallintokuntien toiveiden mukaiseen työyhteisökoulutukseen. Otamme mielellämme vastaan esityksiänne: työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehto
työsuojeluvaltuutettu Vesa Isomöttönen puh. 325 1121
työsuojeluvaltuutettu Margareeta Verronen puh. puh. 69 9650 (040-1634143)
työsuojeluvaltuutettu Tiina Ojala puh. 325 1115
 

6.9.2016