vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvoinnin mittaamisen työkalu

Vaasan kaupunki mittaa henkilöstön työhyvinvointia kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn avulla. Kehittämistoimia seurataan hallintokunnissa ja yhteistyöryhmissä vuosittain siten, että kehittämissuunnitelmista raportoidaan ensimmäisenä vuotena, ja toteutuneista toimenpiteistä seuraavana vuotena yhteistyöryhmässä.

Henkilöstöpalvelut muodostaa työhyvinvointikyselyn tuloksista koko kaupungin  koonnin sekä muita yhteenvetoja. Tietoja käytetään mm. vuosittain koottavaa henkilöstötilinpäätöstä varten. 

Työhyvinvointikyselyn pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia oman työyhteisön hyvinvoinnin mittarina ja kehittämisen välineenä.

Käytännössä työhyvinvointikysely toimii seuraavasti:

Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi sähköisellä kyselyohjelmalla. Henkilöstöpalvelut lähettää ohjeet ja linkin sähköiseen kyselyyn sähköpostitse esimiehille. Vastausajan päättymisen jälkeen jokainen yksikkö saa omat tulokset jatkotyöskentelyä varten.

Työyhteisö käsittelee saatuja tuloksia, esim. työpaikkakokouksessa ja valitsee yhdessä muutaman kehittämiskohteen seuraavan vuoden aikana kehitettäväksi. Työyhteisö laatii kehittämissuunnitelman, joka lähetetään oman hallintokunnan ohjeiden mukaan eteenpäin (esim. kehittämis-, johtoryhmäkäsittelyyn). 

Huom. kehittämiskohteet voivat olla muitakin kuin työhyvinvointikyselyn kautta ilmenneitä kehittämistarpeita. 

Vastaajan vastuuntuntoisuus on erityisen tärkeää:

Vaikka kyselyyn vastataan anonyymisti, on syytä kuitenkin painottaa vastuuntuntoisuutta sekä työntekijän että esimiehen osalta. Henkilön tulee pohtia omia arvioitaan rehellisesti ja niin, että pystyy seisomaan arvioidensa takana. Vastaajan on hyvä pohtia asioita kehittämismielessä: mitä asialle voisi tehdä, jos sen suhteen on parannettavaa. Myös esimiehen tulee tuntea vastuunsa ja ymmärtää työyhteisön jäsenten tekemät arviot kehittämishaasteiksi, joihin yhdessä porukalla paneudutaan. Ketään ei tule ottaa silmätikuksi sen vuoksi, että on esittänyt oman arvionsa työyhteisön tilasta. Vain yhteistyöllä kehittämistoimintaan tarttuen päästään työyhteisössä eteenpäin - ei syyttelyllä eikä katkeruudella. Tämä on hyvä sekä työntekijän että esimiehen muistaa myös työhyvinvointikyselyä käsiteltäessä. 

Työyhteisökyselyn materiaalit 2014

- Työyhteisökysely 2014

- Zef-ohjeistus 

- Kehittämistoiminnan ohjeistus

- Kehittämissuunnitelman ja sen seurannan lomake

 

- Arbetsgemenskapsenkät  2014

- Zef-anvisningar

- Utvecklingsverksamhetens anvisningar

- Blankett för utvecklingsplanen och dess uppföljning

 

Työyhteisökyselylomake sekä kehittämissuunnitelman ja sen seurannan lomake löytyvät myös täältä.
Arbetsgemenskapsenkäten samt Blanketten för utvecklingsplanen och dess uppföljning hittas här

Työyhteisökyselyn tulokset:

» 2009  koko kaupunki - hela staden /hallinnonaloittain/enligt förvaltning
» 2011  koko kaupunki - hela staden / Yhteenveto/kysymyskohtaiset keskiarvot - Sammanfattning/Medelvärde enligt fråga

 

Lisätietoja:   Leena Kaunisto, Saara Vuorinen, Tapio Lehto, Henna Nurmikoski

8.12.2016