Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Johtaminen

Johtaminen

Julkisyhteisöissä erittäin tärkeäksi johtamisen muodoksi nousee juuri esimiesasemassa olevien ihmisten kehittäminen. Tähän johtamisosioon on kerätty esimiestyön ja henkilöstön tukemisen kannalta tärkeitä asioita.

Työntekijöiden motivoiminen ja palkitseminen sekä koulutus ovat työkaluja henkilöstön kannustamisen ja kehittämisen kannalta. Erikoisjohtamisen osa-alueelta mukana on monimuotojohtaminen sekä ikääntynyt johtaminen, joka on jo nyt kaupungin työntekijöiden ikäjakauman huomioon ottaen ajankohtainen aihe.

Työhyvinvointi on mukana antamassa lähinnä ennaltaehkäiseviä neuvoja, miten tukea työntekijää työssään, ennen kuin tämä liiaksi uupuu. Vaikka ohjeet on kirjoitettu välillä jokseenkin normatiiviseen sävyyn, ei kannata huolestua! Esimiestä ei yritetä ohjetulvalla lannistaa, vaan tukea. Maalaisjärki riittää pitkälle, mutta joskus johtaja tarvitsee konkreettisia neuvoja.

Turvallisuusjohtaminen on tärkeä kokonaisuus kaupungin erilaisten työtehtävien ja vuonna 2002 uudistuneen lainsäädännönkin kannalta.  © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 31.7.2021 :: Nimipäiväänsä viettää: