Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Johtaminen : Ohjeita : Irtisanominen


Irtisanominen

Vaasan kaupungin työntekijät ovat joko virkasuhteessa tai työsuhteessa (Työ- ja virkasuhteen erot). Irtisanomiskäytäntö on kuitenkin näiden osalta sama.

Irtisanominen on usein ikävä ja vaikeastikin hoidettava asia. Tämä osion tarkoituksena on antaa esimiehelle neuvoja irtisanomisen ja työsuhteen päättämisen varalle. Yleensä irtisanomisen taustalla on varsinkin yrityksissä saneeraukset tai muut tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Tällaisissa tapauksissa koko irtisanomisprosessin pohjustaminen ja muutoksista tiedottaminen ajoissa on hyvin tärkeää. Sen sijaan kunta-alalla tuotannollisia ja taloudellisia syitä ei käytännössä ole lainkaan. Siksi osiossa keskitytäänkin lähinnä henkilökohtaisiin irtisanomissyihin sekä itse irtisanomistilanteeseen ja sen jälkeiseen työntekijän tukemiseen.      1/15        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 28.5.2020 :: Nimipäiväänsä viettää: