Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Johtaminen : Ohjeita : Konfliktien hallinta


Konfliktien hallinta

Ongelmat ja ristiriidat kuuluvat työelämän arkeen. Nykyisin työyhteisöille ominaista on kova henkinen paine. Muutokset, tulosvaatimukset tai kiire lisäävät luonnollisesti myös ristiriitoja. Tämä onkin haaste esimiehen ongelmanratkaisu- ja ihmissuhdetaidoille.

Toimiva työyhteisö ei koskaan ole täysin ongelmaton. Se kuitenkin pystyy itse hoitamaan ongelmansa. Onkin tärkeää, että työyhteisössämme opimme keinoja ongelmien ja ristiriitojen ratkaisemiseksi ja niiden hallitsemiseksi. Aina opitut keinotkaan eivät riitä, vaan tarvitaan ulkopuolista apua. Pääasiassa työyhteisön ongelmien toteamisesta ja ratkaisun etsimisestä vastaa kuitenkin esimies.

  1. nopea asioihin puuttuminen voi pelastaa monilta suuremmilta vaikeuksilta
  2. työrauhan palauttaminen sekä keskittyminen normaaliin työn tekemiseen vaikuttaa myönteisesti koko työyhteisön hyvinvointiin ja jaksamiseen

Työyhteisön hyvinvointi tai pahoinvointi ei ole jatkuva tila, vaan arki on vaihtelevaa. Ilmapiiri syntyy osana jokapäiväistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Työyhteisössä edellytetään kaikilta yhteistyöhalua, sillä työyhteisö ei perustu tunnesiteille, kuten ystävyys- ja parisuhteet. Inhimilliseen toimintaan kuuluu monenlainen marmatus: esimiehen tehtävä onkin erottaa aiheellinen valitus aiheettomasta.

Työyhteisön sisäinen hyvinvointi on tärkeää, sillä se vaikuttaa suoraan ulkoiseen tehokkuuteen. Sisäiset konfliktit kuluttavat voimavaroja ja vähentävät työmotivaatiota.      1/22        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 28.5.2020 :: Nimipäiväänsä viettää: