Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Johtaminen : Ohjeita : Rekrytointi


Rekrytointi

Rekrytoinnin tärkein tehtävä on houkutella hyviä ihmisiä hakeutumaan organisaation palvelukseen ja työhönoton tehtävä on valita heistä sopivimmat.

Työhönottoprosessissa tärkeää on määritellä työn hallinnan kannalta olennaisia seikkoja. Onnistuneessa työsuhteessa henkilö voi käyttää kykyjään, koulutustaan ja aikaisempia kokemuksiaan organisaation hyväksi. Jos henkilö saa organisaatiosta omille uratoiveilleen vastakaikua tarjoavan ympäristön, syntyy työmotivaatiota, työn hallintaa ja ammattitaitoa jatkuvasti kehittävä hyvä kierre.      1/6        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 28.5.2020 :: Nimipäiväänsä viettää: