Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Johtaminen : Oma työ : Ajanhallinta


Aika - erilainen resurssi

Aika poikkeaa monessa suhteessa muista resursseista, kuten rahasta, ihmisistä ja ideoista. Jokaisessa vuorokaudessa on sekunnilleen yhtä paljon aikaa. Aikaa ei voi saada lisää tai vähemmän. Aikaa ei voi varastoida, eikä sitä saa takaisin. Kaikki vie aikaa.

Työelämässä aikatauluista, joustavuudesta ja nopeudesta on tullut yhä tärkeämpiä osia. Joustavuus tarkoittaa käytännössä nopeita aikatauluja, reagointiherkkyyttä ja joskus jopa ympärivuorokautista liike- ja viestintätoimintaa. Ajasta - ja paikasta riippumattomuuden merkitys on niin ikään kasvussa. Ajasta riippumattomassa etätyössä ajanhallinta on melko itsenäisesti määrättävissä. Jotkut työt edellyttävät jatkuvaa valppautta sekä kykyä vastaanottaa ja suodattaa monimutkaista informaatiota.

Ajankäytössä on kyse jakamisesta. Kärjistetysti sanottuna hyvät työnjohtajat käyttävät paljon aikaa palautteen antamiseen työmaalla; huonot taas kuluttavat aikansa paperitöissä tai sitten tarkkailevat ja käskyttävät alaisiaan. Ajanhallinta tähtää parempaan suoriutumiseen, siihen että hoitaa hommat ja lisäksi kasvattaa henkistä pääomaansa.

      1/12        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 23.9.2021 :: Nimipäiväänsä viettää: