Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Johtaminen : Oma työ : Asenteen voima


Asenteen voima

Asenteen merkitys on tullut ilmi esimerkiksi tutkittaessa neroina pidettyjen henkilöiden ominaisuuksia. Heitä yhdistää poikkeuksellinen sinnikkyys ja pyrkimys edetä sisukkaasti vastoinkäymisistä huolimatta. Kyse ei ole lahjakkuudesta, vaan tavasta tehdä työtä. Peräänantamattomuuden taustalla on oikea asenne: sitoutuminen tavoitteeseen ja luja usko siihen, että asettamansa tavoitteet voi saavuttaa.

Luovuutta tappava asenne saattaa olla byrokratinen - sellainen, jossa vedotaan joka kerta siihen, että asiat on aina tehty näin, joten niin tehdään nyt ja jatkossakin. Luovuudelle pitää antaa tilaa ja tavoitteeseen on monta tietä. Helppoa tietä ei kuitenkaan yleensä ole.

Ajattele positiivisesti

”Ensiksikin - esimiestyössä ei etsitä esteitä, vaan mahdollisuuksia/ratkaisuja!”
(Eräs Vaasan kaupungin esimies asenteen merkityksestä)

Positiivisen ilmapiirin ja asenteen merkitys työyhteisön tavoitteiden saavuttamisessa on erittäin suuri. Negatiivinen asenne on voimavarojen tuhlausta. Voittaja-asenne on positiivista tavoitteita kohti pyrkimistä, jossa uskotaan vahvasti siihen, että jonkin asian voi saavuttaa. Urheilutermein pitää myös pelata loppuun saakka, sillä kaikki kohtaavat vastoinkäymisiä. Joku viisas onkin sanonut, ettei ole nähnyt koskaan pessimistille rakennettua patsasta. Onkin oletettavaa, että positiivisuudella on suora yhteys tuloksiin.

Asennettakin voi oppia

Oman ajattelunsa kehittämistä voi tutkijoiden mukaan verrata aivojen kehonrakennukseen. Hikisistä ponnisteluista seuraa näkyviä tuloksia. Lohduttavaa on myös se, että synnynnäisiä lahjojaan voi mukavasti tukea opettelemalla toimivat tavat oppimiseen ja ongelmanratkaisuun. Aloittaa voi vaikkapa siitä, että hyväksyy oman erinomaisuutensa. Kannattaa muistaa, että vaikka maailma on täynnä ihmisiä, on vain yksi sinä! Kun pitää itsestään, on paljon helpompi pitää muistakin.

”Aina puhutaan sitä sun tätä julkisesta puolesta kuin se olisi jonkinlainen vastakohta yksityiselle puolelle. Me olimme vastikään eräillä messuilla ja ne yksityisen puolen tyypit tuli oikein yllättyneinä ihastelemaan ja kertomaan meille, että kuinka hyvin te osaattekaan.

Ei tulisi vähätellä, vaan pitäisi ymmärtää, että kaupungilla työskentely on sellaista laajalla rintamalla toimintaa. Se on erittäin laaja-alaista työtä, jossa oppii ymmärtämään kokonaisuuksia. Uskon, että juuri meillä on erityisen hyvät eväät tietoyhteiskuntaan ja verkostoitumiseen, joista nykyään paljon puhutaan”

(Eräs Vaasan kaupungin esimies 2004)

Seuraava-linkistä löydät asenne-aiheesta jääkiekkovalmentaja Juhani Tammisen prinsiippejä.      1/2        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 23.9.2021 :: Nimipäiväänsä viettää: