Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Johtaminen : Oma työ : Oma jaksaminen


Esimies työelämän ristipaineessa

Esimiehet toimivat yhteisössä usein tärkeinä roolimalleina. Jos esimies ylikuormittaa itseään ja stressaantuu, se voidaan nähdä organisaatiolle hyväksyttynä toimintamallina. Kun esimiehet noudattavat organisaation arvoja, he voivat valvoa, että myös työntekijät toimivat samoin.

Esimiestehtävät ovat aikojen saatossa monipuolistuneet ja vaikeutuneet. Uudet tieto -ja viestintätekniikat ovat muuttaneet työtä tietopainotteisemmaksi, mikä on osaltaan muuttanut myös pätevyysvaatimuksia ja johtamiskäytäntöä. Esimiehen on nykyään hallittava suuria kokonaisuuksia sekä huolehdittava alaisistaan työelämän kaikilla osa-alueilla.

Tiivistelmä esimiesosaamisesta

 • Tärkein tehtävä on varmistaa, että organisaatiolla on selkeät tavoitteet
 • Esimies tarvitsee valmiuksia
  • erilaisuuden sietoon (oikea asenne)
  • muutoksen hallintaan ja epävarmuuden sietoon
  • tiedon hallinnan ohella kanssakäymistaitoja, etenkin taitoa kuunnella ja varmistaa, että työntekijöillä on tarvittava tieto toimia
  • monipuolisuutta ja avoimuutta uusille asioille
  • aktiivisuutta käydä keskusteluja alaistensa kanssa (kehityskeskustelu -> tunnista uupuneet)
  • kykyä johtaa ja kannustaa myös ikääntyneitä

Esimiehellä on monia vaikeita ja jopa ikäviä tehtäviä sekä niiden jälkeisiä tuki- ja kannustustoimintoja. Haasteista ei ole pulaa, mutta mistä ammentaa jaksamista jokapäiväiseen työhön? Lisäksi tarvitaan korkeaa epävarmuuden sietokykyä. Esimiehen kuormittuminen työssä on usein selvä viesti organisaatiolle työhön liittyvien muutosten tarpeesta. Tehokas keino esimiehen jaksamisen tukemiseksi on myös hänen oman työnsä ja työolojensa kehittäminen muiden tukitoimien rinnalla.

"Esimiehellä on osoitettu olevan avaimet työyhteisönsä hyvinvointiin ja erityisesti jaksamiseen. Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää liian yksipuolisesti, sillä esimiestyö ja johtajuus ovat vuorovaikutusta. Kyse on yhtä paljon tavasta johtaa kuin suostumisesta johdettavaksi", toteaa ylilääkäri Matti Ylikoski.

Esimiehen oman työuupumuksen kannalta kohdattuja haasteita ovat usein:

 • madaltuneet organisaatiot
 • vähentynyt henkilöstö
 • tiukemmat tavoitteet
 • vaikeudet löytää keskustelukumppania
 • pitkät työpäivät
 • muutosten johtaminen ja läpivieminen


      1/9        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 23.9.2021 :: Nimipäiväänsä viettää: