Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Viestintä : Esimies viestii


Esimies viestii

Viestintä on ennen kaikkea vuorovaikutusta ihmisten välillä. Joskus se saattaa tuntua vaikealta, mutta asiallista, myönteistä ja avointa viestintää pystyy myös opettelemaan.

Mitä isommasta työpaikasta on kyse, sitä monimutkaisemmalta ihmissuhde- ja viestintäverkostossa työntekijät joutuvat toimimaan. Keskeisiä työvälineitä on viestintätaito eli kyky kuunnella ja puhua. Esimiehen työhön kuuluu erilaista viestintää, sekä ulkoista, että sisäistä. Tärkeää esimiehelle on löytää tasapaino näiden viestintätyyppien välillä, sillä ne eivät saa sulkea toisiaan pois.

      1/23        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 23.9.2021 :: Nimipäiväänsä viettää: