Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Viestintä : Kriisiviestintä


Kriisiviestintä

Kriisiviestintä on viestintää, joka liittyy odottamattomaan organisaation sisäiseen tapahtumaan, kuten avainhenkilön menetykseen tai työseisaukseen. Kriisiviestintää voidaan joutua käyttämään myös tapauksessa, jossa kohdataan odottamaton ulkoinen hyökkäys, kuten pahansuopa lehtikirjoittelu.

Kriisi on aina samalla sekä uhka että mahdollisuus. Kielteisesti organisaatioon suhtautuvien määrä voi kasvaa. Toisaalta onnistuneesti hoidettu kriisi voi lisätä yhteisön luottamusta ja vahvistaa entisestään yhteistyökumppaneiden sitoutumista organisaatioon.

Tiedottamisella on kaksi organisaation maineen säilyttämiseen liittyvää tavoitetta: tyydyttää eri osayleisöjen ja julkisuuden informaation tarve ja torjua sisällöltään kielteiset kytkennät tapahtuman ja organisaation välillä. Jos informaation tarve on voimakas, mutta tarjotun tiedon määrä vähäinen, tiedon tarvitsija pyrkii täyttämään vajauksen jollakin muulla kuin organisaation tarjoamalla tiedolla.      1/13        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 23.9.2021 :: Nimipäiväänsä viettää: