Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Johtaminen : Palautteen antaminen


Rakentava palaute kehittää ja motivoi

Tehokas organisaatio tarvitsee toimiakseen toimivaa palautejärjestelmää. Palaute toimii parhaimillaan moneen suuntaan. Esimiehen antama palaute voi olla työntekijälle kullanarvoista, mutta myös asiakkaan reklamaatiot (valitukset,kehut) ovat tärkeitä toimintaa kehitettäessä.

Palautteen antamisella organisaatiossa on kaksi tärkeää tehtävää:

1) Palaute pitää yllä motivaatiota. Työntekijä kokee arvostuksen tunnetta, kun hänen työnsä on huomattu. Tämän ansiosta koko työyhteisön ilmapiiri paranee. Vaikeneminen tai loukkaava palaute puolestaan aikaansaavat päinvastaisen vaikutuksen. Palautteen puuttumisen onkin sanottu olevan varmin työmotivaation tappaja.

2) Palaute ohjaa työntekijän kehitystä. Palautteen avulla työntekijän toimintatapaan saadaan muutosta tai vahvistusta. Näin organisaatio kehittyy haluttuun suuntaan. Mikäli uusi työntekijä ei tunnu esimerkiksi oppivan tehtäviään, saattaa syynä olla nimenomaan palautteen puuttuminen.

”Tärkeää on, että löydetään sellainen ilmapiiri, ettei tarvita mitään siviilirohkeutta sanoa mielipidettään, vaan se on ihan normaalia arkea”
(Eräs Vaasan kaupungin esimies 2004)      1/9        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 23.9.2021 :: Nimipäiväänsä viettää: